Такси за следдипломно обучение

 

Таксите за обучение по различните специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ са утвърдени от АС на МУ- София, във връзка с изменение и допълнение на чл.40 и чл.41 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 • Такса 460.00 лв. за един месец за специализантите, които провеждат теоретичното и практическото си обучение във ФДМ- МУ София по следните специалности:
 • „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“;
 • „Орална хирургия“;
 • „Протетична дентална медицина“;
 • „Дентална имплантология“;
 • „Оперативно зъболечение и ендодонтия“;
 • „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“;
 • „Детска дентална медицина“;
 • „Ортодонтия“;
 • „Дентална клинична алергология“.
 • Такса за специализантите по „Лицево-челюстна хирургия“, които провеждат обучение във ФДМ-София 230.00 лв. за един месец за теоретично обучение.
 • Такса за специализантите по „Дентална образна диагностика“ и „Социална медицина и обществено дентално здраве“, които провеждат обучение във ФДМ-София 230.00 лв. за един месец.
 • Таксата за специализанти, които провеждат само теоретично обучение във ФДМ-София се изчислява на база 230.00 лв. на месец пропорционално на включените в обучението дни.
 • За специализантите-чужденци, които не са граждани на държава-членка на ЕС, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, таксата е 8000 евро за една година, разпределена на две вноски.
 • За специализиращи асистенти на основен трудов договор във ФДМ и докторанти, месечната таксата е 230.00 лв.