Извадки от

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

(утвърден от АС на 24.09.2020 г.)

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
на специалността "ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 
за придобиване на образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"