Графици на учебни занятия

 

 

График за зимен семестър на уч.2022-2023 г. – I курс  

График за зимен семестър на уч.2022-2023 г. – II курс

График за зимен семестър на уч.2022-2023 г. – III курс

График за зимен семестър на уч.2022-2023 г. – IV курс

График за зимен семестър на уч.2022-2023 г. – V курс

 

На вниманието на студентите в I-ви курс

Обучението по латински език, чужд език и български език през зимен семестър на учебната 2022-2023 г. ще се провежда в хибридна форма. 
Повече информация може да бъде получена от преподавателите от ДЕОС (Департамент по езиково обучение и спорт).

 

График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2022/ 2023 година:

Зимен семестър от 26.09.2022 г. до 13.01.2023 г.
Януарска изпитна сесия от 17.01.2023 г. до 17.02.2023 г.
Летен семестър от 27.02.2023 г. до 09.06.2023 г.
Юнска изпитна сесия от 13.06.2023 г. до 14.07.2023 г.
Септемврийска поправителна сесия от 28.08.2023 г. до 15.09.2023 г.