Изпитни сесии

 

 

Допълнителна сесия за семестриални изпити (1-5 курс)НОВО
от 27.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - НОВО
10 - 21 октомври 2022г. 

 

 

 

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г. 
Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска), септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия
Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване.