Изпитни сесии

 

 

Септемврийска поправителна сесия 2021-2022 г.  -  НОВО

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  - 
18-29 юли 2022 г. 

 

 

 

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г. 
Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска), септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия
Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване.