news

Зимна изпитна сесия 2020/21

Януари 19, 2021

Разпределение на групите за зимна сесия

 

Студентите, които имат неположени изпити от предходната учебна година и желаят да се явят през настоящата зимна сесия, трябва да подадат молба на e-mail:

 bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 24.01.2021 г.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/