news

Заверка на зимен семестър

Декември 15, 2022

Заверката на зимния семестър на учебната 2022-2023 г. ще се извърши присъствено в следната последователност:

 

- асистент на групата;

- лектор на курса по дисциплината;

- курсов ръководител

 

След заверка от курсовия ръководител студентските книжки се представят в Учебен отдел на ФДМ от отговорника на групата.