news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Октомври 27, 2020

№ 401 / 27.10.2020 г.

 

Във връзка със Заповед № РК 36-4022 от 23.10.2020 г. на Ректора на Медицински университет-София

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. С цел подобряване на информираността по възходящ ред да се изпълнява „Инструкция за съобщаване на вероятно или сигурно заболяване от COVID-19 или контакт с болен от COVID-19“, публикувана в секцията „Новини“ на електронната страница на Медицински университет – София.

 

2. При наличие на факторите, посочени в инструкцията по предходната точка, да се попълва „Форма - Съобщение за вероятно или сигурно заболяване от covid-19 или контакт с болен от covid-19“, която е достъпна в секцията, свързана с COVID-19 в основното меню на електронната страница на Медицински университет – София.

 

3. Ръководителите на катедри и на други звена във Факултет по Дентална медицина, МУ-София да запознаят служителите от съответните звена с приложената инструкция по т. 1 (Приложение № 1).

 

4. Курсовите ръководители във Факултет по Дентална медицина, МУ-София да информират студентите от съответните курсове с приложената инструкция по т. 1 (Приложение № 1).

 

5. Информация за настоящата заповед, инструкцията по т. 1 и формата-съобщение по т. 2 да се публикува на електронната страница на Факултет по Дентална медицина, МУ-София.

 

6. Моя Заповед № 390 от 20.10.2020 г. остава в сила.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на проф. д-р Лаура Андреева, дмн - зам. декан по лечебно-диагностичната на Факултет по Дентална медицина, МУ-София.

 

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ВЕРОЯТНО ИЛИ СИГУРНО ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ COVID-19 ИЛИ КОНТАКТ С БОЛЕН ОТ COVID-19  -  Приложение № 1