news

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ – 2020-2021 академична учебна година

Април 20, 2021

Стажантите, завършили успешно практическата си работа в ЦИДМ, от 8 април 2021 г. представят своите пациенти с „комплексен подход за лечение“.

 

Презентациите се приемат от комисии, съставени от трима хабилитирани преподаватели по отделните дисциплини, в  аудиториите на ФДМ, МУ – София, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

Резултатите от изминалата седмица показват, че студентите подготвят старателно и с желание документацията за всеки пациент и се представят на високо ниво.

Уважаеми студенти от VI курс, продължавайте в същия дух! Поздравления!

 

Проф. д-р Божидар Йорданов

Декан на Факултет по Дентална медицина