news

Втора допълнителна сесия на учебна 2020-2021

Октомври 14, 2021

Г Р А Ф И К

 

18 - 27 октомври 2021 г.

 

 

Такса за изпит:

- български студенти – 60 лв.

- чуждестранни студенти – 90 лв.

 

 

ТАКСИТЕ   СЕ   ВНАСЯТ  ПО БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит

 

Заявленията за изпит се подават задължително с прикрепен документ за платена такса за изпит само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 18.10.2021 г.,вкл.

 

Подадените молби на друг e-mail и след този срок няма да се разглеждат!

Молба може да изтеглите оттук 

 

http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022 г.

 

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини

за периода на цялото следване.