news

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Март 13, 2020

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ОТ 16.03.2020 г.

 

ПОЕТАПНО ЩЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ.

 

ВРЕМЕННО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ.

 

 

ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ УКАЗАНИЯТА,
ПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ФДМ, МУ – СОФИЯ.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ФДМ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, ДОСТЪПЕН НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ФДМ-СОФИЯ – www.fdm.mu-sofia.bg. ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА И НА МЯСТО, ПРИ ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА.

Прикачени файлове