news

Важно съобщение за новоприетите студенти в МУ-София

Юли 13, 2022

Всички приети студенти за обучение в I-ви курс за учебната 2022/2023г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок до 15.08.2022 г.

 

За повече информация прочетете ТУК