news

Тържествено връчване на наградите „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” на МУ-София за научна разработка за 2018-2019 г.

Декември 6, 2021

С тържествена церемония във Факултета по Дентална медицина бяха връчени наградните знаци „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2018” и „Грант’2019” и грамоти за най-успешна научна разработка на докторанти, участващи в конкурсите „Млад изследовател’2018” и „Млад изследовател’2019”.

 

За конкурс „ГРАНТ-2019” в област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, беше награден проектът на тема: „Профилактика на зъбния кариес при деца от 6 до 12 години чрез повлияване на хранителните им навици“ с водещ изследовател доц. д-р Лилия Дойчинова, дм и ръководеният от нея интердисциплинарен колектив от Факултета по дентална медицина, Катедра ”Детска дентална медицина“ и Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене“ при МФ, МУ - София.

 

Наградата беше връчена от Ректора на МУ-София, акад. Лъчезар Трайков, дмн.

Получените резултати от проекта показват, че наблюдаваните родители и деца имат незадоволителни знания за влиянието на храненето върху оралното здраве.

 

Чрез антропометрични индекси е установена незначителна корелация между тежестта на кариеса и хранителния статус на децата.

 

Установени са и нездравословни хранителни предпочитания към нискомолекулните въглехидратни храни, повишаващи оралния рисков профил на децата. Продължителното стоене пред телевизионния екран корелира с увеличаване на D1MFT+t  при половината от тях.