news

Тържествено събрание за учредяване на Дентална Студентска Асоциация-София

Юни 15, 2021

С радост съобщаваме, че на 07.06.2021г., в трета аудитория на Факултета по Дентална Медицина, Медицински Университет - София, се проведе Учредително събрание на Дентална Студентска Асоциация - София.

 

В качеството на учредители присъстваха студентите Йоан Стоев, Афродита Наумова, Борислав Атанасов, Деница Николова и Александър Стоянов. Специални гости на събитието бяха деканът на ФДМ проф. Божидар Йорданов, проф. Лаура Андреева, доц. Емилия Карова, доц. Тодор Узунов, д-р Николай Шарков, проф. Христина Михайлова и доц. Антоанета Млъчкова.

 

Церемонията беше открита с приветствена реч от учредителите, а след това своята подкрепа изразиха проф. Йорданов, д-р Шарков, доц. Узунов, доц. Карова и проф. Андреева, които пожелаха успех на ръководството.

 

По време на събранието бяха обсъдени състав на Управителния съвет и предложение за устав, които бяха приети единодушно. На ръководни длъжности в асоциацията бяха избрани Йоан Стоев за председател, Афродита Наумова за заместник-председател, Борислав Атанасов за секретар, Деница Николова за връзки с обществеността и Александър Стоянов за касиер.

 

Сред формулираните в устава цели на асоциацията са защита и отстояване правата и интересите на студентите по дентална медицина, подпомагане на научната, социалната и кръжочната им дейност, издигане на престижа на Факултет по Дентална Медицина и Медицински Университет – София, образованието по Дентална медицина в България и промотиране на оралното здраве.

Дейността на ДСА - София ще започне с началото на новата учебна година, когато студентите по дентална медицина от Медицински Университет - София ще имат възможност да се запознаят с асоциацията и да вземат участие в първите мероприятия. В близките седмици ще бъде поставено началото на подаването на молби за членство, а по-късно членовете, които изявят желание, ще имат възможността да се включат в организацията на предстоящите събития. За повече информация следете фейсбук страницата на асоциацията, а вашите въпроси и идеи можете да изпращате на sofia.dentalsa@gmail.com.

 

Дентална Студентска Асоциация - София благодари на ръководството на ФДМ за подкрепата и пожелава успешна лятна сесия на студентите по дентална медицина!