news

Тържествена церемония за награждаване на най-успешните научни проекти в конкурсите „Грант“

Ноември 8, 2023

В чест на Деня на народните будители, на 07 ноември 2023 г. се проведе тържествена церемония за връчване на НАГРАДЕН ЗНАК „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2020” и „Грант’2021” и ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти, финансирана от МУ-София чрез конкурсите „Млад изследовател 2020” и „Млад изследовател 2021”.
 

За конкурс „ГРАНТ-2020 / „ГРАНТ-2021” в област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, беше награден проектът на тема:Ендодонтско и хирургично лечение на хронични апикални грануломатозни периодонтити – рандомизирано клинично изследванес водещ изследовател доц. д-р Жанет Кирилова Николова, доктор и ръководения от нея научен колектив от Факултета по дентална медицина – проф. Топалова, доц. Киров и доц. Йовчев.
 

Наградата беше връчена от Ректора на МУ - София, акад. Лъчезар Трайков, дмн.