news

Стаж на руски студенти във Факултета по Дентална медицина

Октомври 19, 2021

В периода 1-15 октомври 2021 г.  се проведе стаж на руски студенти от специалността „Дентална медицина“.

 

Въз основа на подписани меморандуми за сътрудничество, Факултетът по Дентална медицина за трети път посрещна студенти от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, и за първи път студенти от Самарския държавен медицински университет.

 

По изготвената двуседмична програма студентите посетиха катедрите Протетична дентална медицина, Консервативно зъболечение, Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, Ортодонтия, Образна и орална диагностика.

Проф. д-р Б. Йорданов и  доц. д-р Т. Узунов представиха свои лекции на гостите от Русия.

Студентите по дентална медицина имаха възможност да участват в семинарни занятия и практически упражнения.

 

В рамките на престоя студентите посетиха много от забележителностите на София, Рилския манастир, гр. Сандански и местността Рупите.

С участието на доц. Е. Радева и студенти от Студентската дентална асоциация беше организиран еднодневен поход до Витоша.

Стажът завърши  с официална среща с Декана проф. Йорданов и ръководството на ФДМ – София.

 

Официален прием се състоя при Ректора на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков, на който той им връчи сертификатите за успешно проведения стаж.

 

Гостите останаха впечатлени от цялостната организация на обмена, разнообразните учебни и културни мероприятия и си тръгнаха с прекрасни спомени и много нови приятели от България.