news

Съобщение за студенти от 6 курс

Юли 30, 2021

 

Заявленията за изпит се подават задължително с

прикрепен документ за платена такса за изпит

само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bgдо 25.08.2021 г.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!