news

Съобщение за студенти от 6 курс

Септември 28, 2021

ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

4 - 8 ОКТОМВРИ 2021 г.

 

Заявленията за изпит се подават задължително с

прикрепен документ за платена такса за изпит

само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg – до 30.09.2021 г.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!