ad

СИД „Медицинска психология“

Март 10, 2023

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА ПО „МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ“ НА ТЕМАКОМУНИКАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА“

 

Курсът за придобиване на комуникационни умения е предназначен за студенти от всички курсове, с поставено изискване за успешно положен изпит по „Медицинска психология“. Преподаването се осъществява в 15 учебни часа както следва – 6 часа лекции през седмица и 9 часа теоретично-практически упражнения, които са в продължение на четири двучасови и едно едночасово занимания, през седмица. Часове за самоподготовка – 15ч.

 

Целта на курса е придобиването на теоретични познания и практически комуникационни умения с денталните пациенти.

 

Успешно преминалите обучението получават 1 кредит.

 

Записване до 31 март 2023г.

За  записване и контакти:

Доц.д-р Бойко Бонев, доктор

e-mail: boyko.bonev@fdm.mu-sofia.bg

 

Мария Мазгалова – секретар Катедра ОДЗ

e-mail: m.mazgalova@fdm.mu-sofia.bg