news

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Август 5, 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

 

Уважаеми колеги,

 

Септемврийската поправителна сесия на учебната 2019/2020 г. ще се проведе писмено, при спазването на всички противоепидемични мерки, прилагани по време на редовната изпитна сесия.

 

Заявяването на желание за участие в сесията ще става при следната организация:

 

Всички заявления се подават само on-line на адрес: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на изпита.

 

Необходимaта информация - три имена, курс, факултетен номер, актуален електронен адрес за обратна връзка и изпитната/-ите дисциплина/-и – се посочват в приложената регистрационна форма.