news

Септемврийска поправителна сесия 2021-2022 г.

Юли 19, 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

 

Уважаеми студенти,

 

Заявката за участие в поправителната сесията ще се извършва както следва:

 

1. Подаването на заявления ще става онлайн на имейл:

            bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg   до 29 ЮЛИ.

 

Заявления, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Заявление/форма

Моля, попълнете в приложения формуляр информацията за вашите имена, курс, факултетен номер и изпитна/и дисциплина/и.

 

ВАЖНО:

2. Записването за дата и час на изпита се извършва в СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА не по късно от 29 ЮЛИ

 

!!! ИЗПРАЩАНЕТО НА ИМЕЙЛ САМО В СТУДЕНТСКА КАНЦЕЛАРИЯ НЕ СЕ СЧИТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

 

Контакти на Катедрите от ФДМ за записване:

 

Протетична дентална медицина - prosthetic.dental.medicine@fdm.mu-sofia.bg

 

Консервативно зъболечение - v.dogandjiska@fdm.mu-sofia.bg

 

Ортодонтия - a.ilieva@fdm.mu-sofia.bg

 

Пародонтология - periodontology@fdm.mu-sofia.bg, d.emilov@fdm.mu-sofia.bg

 

Образна и орална диагностика - venelina.ivanova@fdm.mu-sofia.bg

 

Обществено дентално здраве - k.tsokov@fdm.mu-sofia.bg , m.mazgalova@fdm.mu-sofia.bg

 

Детска дентална медицина -   Google Classroom и ФДМ website  ДО 27 ЮЛИ

 

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия -  fdm.omfs@gmail.com