news

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ В ПОПРАВИТЕЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

Септември 9, 2020

 

1-ви курс  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
Химия (виж списък тук) (виж списък тук)
Физика (виж списък тук) (виж списък тук)
Биология на човека (виж списък тук) (виж списък тук)
Латински език (виж списък тук)  
Чужд език    
Информатика (виж списък тук)  
Цитология и ембриология на човека (виж списък тук) (виж списък тук)
Дентално материалознание   (виж списък тук)
   
2-ри курс  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
Анатомия и хистология на човека (виж списък тук) (виж списък тук)
Биохимия (виж списък тук) (виж списък тук)   (виж списък тук)
Биофизика (виж списък тук) (виж списък тук)
Медицинска психология (виж списък тук) (виж списък тук)
Физиология на човека (виж списък тук) (виж списък тук)
Микробиология (виж списък тук)  
Социална медицина и медицинска етика (виж списък тук) (виж списък тук)
Медицина на бедствените ситуации    
Пропедевт.протетична дентална медицина (виж списък тук)  
   
3-ти курс  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
Фармакология (виж списък тук) (виж списък тук)
Патофизиология (виж списък тук) (виж списък тук)
Хигиена и епидемиология (виж списък тук) (виж списък тук)
Обща хирургия    
Предкл.консервативно зъболечение (виж списък тук) (виж списък тук)
Пропедевт.ОЛЧХ (виж списък тук) (виж списък тук)
Пропедевтика детска дентална медицина (виж списък тук) (виж списък тук)
Обществено дентално здраве (виж списък тук) (виж списък тук)
Орална патология (виж списък тук)  
   
4-ти курс  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
Патоанатомия (виж списък тук) (виж списък тук)
Оториноларингология (виж списък тук)  
Вътрешни болести     
Педиатрия и инфекциозни болести    
Съдебна медицина    
Акушерство и гинекология    
Дентална профилактика (виж списък тук) (виж списък тук)
Образна диагностика  (виж списък тук) (виж списък тук)
Дентална алергология   (виж списък тук)
   
5-ти курс  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
Дерматовенерология    
Неврология и психиатрия    
Очни болести    
Клиника протетична дентална медицина    
Клиника консервативно зъболечение (виж списък тук) (виж списък тук)
Физиотерапия  (виж списък тук)  
Клиника ДОЛЧХ (виж списък тук) (виж списък тук)
Клиника детска дентална медицина (виж списък тук) (виж списък тук)
Ортодонтия (виж списък тук) (виж списък тук)
Пародонтология (виж списък тук) (виж списък тук)

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  
Дисциплина Оценки Оценки от Допълнителна сесия
ОЛЧХ (виж списък тук) (виж списък тук)
ОРТОДОНТИЯ (виж списък тук) (виж списък тук)
ПАРОДОНТОЛОГИЯ (виж списък тук) (виж списък тук)
ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (виж списък тук) (виж списък тук)
КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ (виж списък тук) (виж списък тук)
ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (виж списък тук)