news

Резултати от изпитите от II-ра допълнителна сесия

Октомври 22, 2020

 

1-ви курс
Дисциплина Оценки
Химия  
Физика  
Биология на човека (виж списък тук)
Цитология и ембриология на човека (виж списък тук)
Дентално материалознание (виж списък тук)

 

 

2-ри курс
Дисциплина Оценки
Анатомия и хистология на човека (виж списък тук)
Биохимия (виж списък тук)
Биофизика  
Медицинска психология  

 

 

3-ти курс
Дисциплина Оценки
Фармакология (виж списък тук)
Патофизиология  
Хигиена и епидемиология  
Предкл. консервативно зъболечение (виж списък тук)
Пропедевтика ОЛЧХ (виж списък тук)
Пропедевтика детска дентална медицина (виж списък тук)
Обществено дентално здраве  

 

4-ти курс
Дисциплина Оценки
Патоанатомия (виж списък тук)
Дентална профилактика (виж списък тук)
Образна диагностика (виж списък тук)

 

 

5-ти курс
Дисциплина Оценки
Клиника консервативно зъболечение (виж списък тук)
Клиника ОЛЧХ (виж списък тук)
Клиника детска дентална медицина (виж списък тук)
Ортодонтия (виж списък тук)
Пародонтология  

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
Дисциплина Оценки
ОЛЧХ (виж списък тук)
ОРТОДОНТИЯ  
ПАРОДОНТОЛОГИЯ  
ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ  
ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА