news

Редовна държавна сесия 2021/2022

Март 2, 2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

Студентите, които имат неположени изпити от предходната учебна година

и желаят да се явят през настоящата сесия,

трябва да подадат молба на e-mail:

 bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 01.04.2022 г.

 

МОЛБИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СИ И-МЕЙЛИ!

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/