news

Разпределение на студентите по аудитории

Октомври 6, 2020

Допълнителна сесия на учебна 2019 - 2020 г.

Пропедевтика детска дентална медицина 
3 курс  - Дата: 07.10.2020 г.  Час: 8.00    (виж списък тук)