news

Първо Общо събрание на Дентална Студентска Асоциация – София

Декември 10, 2021

Първото Общо събрание на Дентална Студентска Асоциация – София се състоя на 02.12.2021 в Трета аудитория на ФДМ, МУ-София в присъствието на Управителния съвет и голяма част от активните членове на сдружението.

 

През изтеклия период ДСА подготви видеоматериали в помощ на първокурсниците и абсолвентите - „Виртуална обиколка на ФДМ – София“ и „Кратък пътеводител на абсолвента“ и издаде „Наръчник на Първокурсника“. Членове на Асоциацията участваха в посрещането на руски студенти, включени в програмата „Еразъм“ през 2021 г. и организира за тях еднодневен поход до Витоша и обиколка на забележителностите на столицата.

 

Дискутирани бяха водещи теми от значение за студентското съсловие и се набелязаха бъдещите дейности и насоки за развитие на сдружението. С цел подобряване на ефективността на работата на ДСА-София и създаване на условия за по-пълноценна комуникация с всички студенти, бяха определени отговорници за всеки курс.