news

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Септември 23, 2022

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА

ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ-ТИ КУРС

ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

 

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ – 26 септември 2022 г. – 24 март 2023 г.

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 3 април 2023 г. –  11 май 2023 г.

 

 

Студентите от V-ти курс с успешно положени изпити да се явят

на 26.09.2022 г. в 10.00 часа в ЦИДМ на ФДМ-София.