news

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Май 3, 2022

9 – 20 май 2022 г.

 

 

Дисциплина

 

Дата на изпит

 

Аудитория ФДМ

 

Начален час

 

Детска дентална медицина

09.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

Консервативно зъболечение

11.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

Протетична дентална медицина

13.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

О Л Ч Х

16.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

Ортодонтия

18.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

Пародонтология

20.05.2022

2

11.30 ч. –обучение на бълг.език

 

 

Заявленията за изпит се подават само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg – не по-късно от 2 дни преди датата на изпита