news

Официално откриване на академичната учебна година във Факултета по Дентална медицина за студентите, обучавани на английски език

Октомври 31, 2022

С приветствено слово от Декана на Факултета по Дентална медицина проф. Божидар Йорданов, тържествено беше открита новата академична учебна година за над 160 студенти първокурсници, обучавани на английски език.  В своето обръщение към студентите Деканът подчерта, че българската школа съчетава добрите традиции и най-съвременните тенденции в европейското обучение по дентална медицина.

 

Церемонията беше ръководена от зам. Декана по международна интеграция и чуждоезиково обучение доц. Тодор Узунов в присъствието на останалите декани от Факултета, курсовия ръководител доц. Мирела Такорова, ръководители на катедри и преподаватели.

 

Студентката Джулия Шнайдер от Германия поздрави новоприетите студенти, като направи ретроспекция на своето обучение във Факултета по Дентална медицина и призова бъдещите лекари по дентална медицина с отговорност и внимание да полагат най-добрите грижи на своите пациенти.

 

Церемонията завърши с връчването на студентските книжки и подаръци на тримата първокурсници с най-висок успех от приемните изпити.