news

Нови дентални симулатори във Факултета по Дентална медицина

Ноември 30, 2021

В края на месец ноември за нуждите на учебния процес във Факултета по Дентална медицина чрез обществена поръчка бяха доставени 74 броя дентални симулатори. Основната им цел е да послужат за усъвършенстване на мануалните способности на студентите в реална клинична среда. Денталните симулатори ще се използват за практически клинични упражнения по протетична дентална медицина, консервативно зъболечение и детска дентална медицина.

 

Функционалните им възможности позволяват възпроизвеждане на естествените ставни движения и пресъздаване на разнообразни клинични случаи.

 

В условията на епидемичните ограничения и намален брой пациенти, новата придобивка ще подпомогне практическите занятия на студентите по дентална медицина в клиничните курсове на обучение.