ad

Награда "Проф. Мутафчиев" за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема 2023 г.

Февруари 16, 2023

Конкурсна тема: "Ортодонтско лечение с алайнери - особености, показания, ограничения"

 

Срок за предаване на разработките: до 3 юни 2023 г. включително.

Изисквания:

- обем на разработката - до 10 стандартни машинописни страници /30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака/. В 10-те страници се включва онагледяващия материал, за сметка на текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени: заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

- данни за автора /придружават разработката на отделен лист/:

- име

- факултет по дентална медицина гр. ...............

- курс, факултетен №

- адрес, телефон, е-мейл

 

- право на участие - студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

- награда - 1000 лв

 

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail: moutval@gmail.com и в три екземпляра на адрес гр. София, ул. Плиска 54, ет. 1, Академия ВАЛОР, 0889595895, за проф. В. Мутафчиев

 

Основни показатели за оценка: пълнота и обобщение на информацията по основните елементи на темата, книгопис и оформяне на разработката.

 

Конкурсът се провежда със съдействието на Българско ортодонтско общество и Академия "ВАЛОР".

Прикачени файлове