news

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Юли 26, 2021

Уважаеми колеги,

 

Септемврийската поправителна сесия на учебната 2020/2021 г. ще се проведе писмено, при спазване на всички противоепидемични мерки, прилагани по време на редовната изпитна сесия.

 

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Заявяването на желание за участие в сесията ще става при следния ред:

 

Всички заявления се подават само on-line на адрес:

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 24.08.2021 г.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Необходимaта информация - три имена, курс, факултетен номер, актуален електронен адрес за обратна връзка и изпитната/-ите дисциплина/-и – се посочват в приложената регистрационна форма.

 

Студентите, на които предстои явяване на изпити по специалните дисциплини трябва да проверят в съответните катедри до 30.07.2021 г. необходимостта от явяване на практически изпит.