news

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Юни 28, 2020

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с динамичните промени в епидемичната обстановка, препоръките на Министъра на здравеопазването за спазване на дистанция и осигуряване на безопасна среда при контакт с пациентите, удължената лятна редовна сесия до 31.07.2020 г. и предвидената през м. септември 2020 г. компенсация на пропуснатите практически упражнения, летните практики се отлагат до второ нареждане.