news

На вниманието на всички студенти

Октомври 6, 2023

Уважаеми студенти, ръководството на Факултета по дентална медицина, МУ-София не толерира и не отговаря на анонимни сигнали, свързани с обучението на студентите и техните  академични отношения с преподавателите. 


Конкретни действия се предприемат само, когато подаването на информация се извършва съгласно установения ред лично от студента/студентите или техни законни представители.