news

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Май 29, 2020

Уважаеми колеги,

За да се улесни достъпът на студентите до Факултета по дентална медицина по време на изпитите, Ви молим, при възможност, да попълните предварително и представите на централния вход на сградата декларация по образец, достъпен на официалната ни страница - http://www.fdm.mu-sofia.bg. 

При невъзможност, декларацията може да бъде попълнена и на място.

Прикачени файлове