news

На вниманието на студентите в I-ви курс

Септември 30, 2022

Обучението по латински език, чужд език и български език през зимен семестър на учебната 2022-2023 г. ще се провежда в хибридна форма.

 

Повече информация може да бъде получена от преподавателите от ДЕОС (Департамент по езиково обучение и спорт).