news

На вниманието на студентите от 6-ти курс, които са на удължен стаж, Пародонтология!

Май 29, 2020

Резултати от оценяването на лечебните планове на комплексните пациенти:

ИМЕ

Група

Фак. №

Оценка

Георги Патеров

2

15258

Много добър 5

Радина Георгиева

6

15425

Добър 4

Севгин Муталибов

8

14519

Среден 3

Меги Накова

8

15442

Добър 3.5

Цветомира Божанова

8

15439

Среден 3

Илияна Пичурова

13

15507

Много добър 4,5

Мария Гакева

13

15514

Много добър 5

Теодора Георгиева

6

15093

Много добър 5

Борислава Пенова

3

15303

Добър 4

Яна Велковска

14

14174

Много добър  4,5

Севим Даутева

14

15410

Много добър 4,5

Миглена Тодорова

7

15002

Среден 3

 

VI курс - удължен стаж - Пародонтология