news

На вниманието на първокурсниците

Септември 14, 2022

Официалното откриване на уч. 2022 – 2023 г. ще се проведе на 26.09.2022 г.

от 13.00 часа в I-ва аудитория на Факултета по дентална медицина