news

На вниманието на НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Юли 22, 2020

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В 1-ВИ КУРС
 

 

22 юли 2020 г.       9.00 – 12.30 ч.    13.30 – 16.00 ч.

 

23 юли 2020 г.       9.00 – 12.30 ч.    13.30 – 16.00 ч.

 

24 юли 2020 г.     10.00 – 12.30 ч.    13.30 – 15.30 ч.

 

27 юли 2020 г.       9.00 – 12.00 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
 

2. Лична карта на студента  - оригинал и копие.
 

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред

       Забележка: Не се изисква медицински документ от психо-диспансер!
 

4. Вносна бележка на името на студента с внесената семестриална такса - 450 лв.
 

ТАКСИТЕ  СЕ  ВНАСЯТ ПО БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD
 

5. Снимки – 4 броя
 

6. Документи за записване:

  • Студентска книжка – образец само за МУ-София
  • Лична карта
  • Именник
  • Декларация за здравно осигуряване
  • уверения  (ако са необходими на студента)


7.  Формуляр за съгласие за обработка на личните данни (взима се от Студентска канцелария)
 

8. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен (взима се от Студентска канцелария).
 

Кандидатстването за общежитие е онлайн на адрес  students.mu-sofia.bg

 

Кандидатстване за общежитие на студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г.