news

Международна мобилност на преподаватели и служители от Факултет по Дентална медицина, МУ - София в Неапол по покана на Университета „Луиджи Ванвители“, Италия

Април 4, 2023

В периода 14-16 март т.г. преподавателят от Катедра „Консервативно зъболечение“ доц. д-р Елка Радева заедно със служители от факултета участва в мобилност по програма „Еразъм+“.

 

В присъствието на множество студенти и преподаватели, доц. Радева представи лекция на тема „Интраканални медикаменти - повлияване на ендодонтската инфекция, клинични концепции".

 

С Декана на Неаполския Факултет по Дентална медицина проф. Летиция Перило и проф. Серджо Минучи - Делегат на ректора по интернационализацията, бяха обсъдени възможностите за увеличаване броя на входящите и изходящи мобилности по програмата.

 

В рамките на визитата, ръководителите на „Учебен отдел“ и „Човешки ресурси“ от ФДМ се срещнаха със свои колеги, обсъждайки добри практики и идеи за съвместно сътрудничество.