news

IN MEMORIAM

Ноември 4, 2020

На 2 ноември 2020 г. ни напусна нашият изтъкнат учен, дългогодишен преподавател, колега и близък приятел академик проф. д-р Николай Попов.

 

Роден в гр. Сливен, завършил Стоматологичен факултет на Медицинска Академия, София и Биологически факултет на Софийския Университет.

 

Акад. Попов има внушителна научна продукция – стотици публикации в страната и чужбина, 12 научни и учебни книги, изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 успешно защитили български и чуждестранни докторанти, пет от които в областта на Денталната имплантология.

 

Професионалният му път е свързан със задълбочени проучвания в областите сравнителна анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетична стоматология, дентална имплантология и геростоматология.

 

Носител е на високи университетски и държавни отличия. От 1995 г. е член-кореспондент на БАН, а от 2003 г. академик на БАН. Действителен член на Международната академия по зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

 

От 1982 г. до 1993 г. е ръководител на катедра Протетична дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, МУ – София.

 

През 1985 г. сформира научен екип от опитни преподаватели и млади асистенти от ФДМ-София, за внедряване в практиката на методите на Денталната имплантология – за първи път в България, като официален проект на Медицинска академия, София. Създава българска система интраосални титанови имплантати. Издава научни книги и монографии по Дентална имплантология. Години наред работи за утвърждаване на българска школа в имплантологията, за да се стигне до паметната дата 12 март, 2013 г., когато в Република България официално е утвърдена нова специалност – Дентална имплантология.

 

Ние, учениците и последователите на акад. Попов, сме безкрайно признателни към неговата благородна дейност и достоен живот, ще поддържаме висок стандарт в преподаването, научните и клиничните постижения в трите факултета по Дентална медицина – София, Пловдив и Варна.

 

Дълбок поклон пред светлата му памет.