news

КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2” ПЪРВИ ЕТАП (2022-2023 Г.)

Ноември 9, 2022

На 08.11.2022 г. се проведе заседание на комисията за разпределение на средствата по изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ – първи етап (2022-2023 г.).

 

Комисията, назначена със заповед на Декана на Факултет по дентална медицина № 353/22.07.2022 г. в състав: председател – доц. д-р Васил Свещаров, доктор и членове – доц. д-р Теодора Болярова и д-р Марияна Янкова, прегледа документите и разгледа и оцени научните задачи на кандидатите за участници в програмата.

 

Кандидатите са 4 – 2 млади учени и 2 постдокторанта.

 

  име академична длъжност катедра модул
1   доц. д-р Красимир Митков Христов, доктор  доцент Детска дентална медицина "Постдокторанти"
2 д-р Здравка Илиева Пашова-Тасева, доктор асистент Пародонтология "Постдокторанти"
3 д-р Мариана Атанасова Димитрова асистент Детска дентална медицина "Млади учени"
4 д-р Димитър Владимиров Димитров асистент Пародонтология "Млади учени"

 

Документите на кандидатите отговарят на Правилата за участие в програмата. В заключение – всички кандидати бяха одобрени за участие в програмата.

 

Комисията реши: средствата предвидени за ФДМ да бъдат разпределени поравно между всички 4 участници като ежемесечно допълнително възнаграждение.