news

Интервю с декана на ФДМ, МУ - София във в. Дентална медицина

Юни 2, 2020

Интервю с проф. д-р Божидар Йорданов, дм във вестник "Дентална медицина"

Повече за трудностите и предизвикателствата, свързани с дистанционното обучение по дентална медицина в условията на извънредно положение -

прочетете тук.