news

График

Май 12, 2020

УВАЖAЕМИ КОЛЕГИ,

 

Лятната изпитна сесия на учебната 2019 / 2020 г. ще бъде проведена съгласно Заповед № 842 / 07.05.2020 г. на Декана на Факултета по Дентална медицина за завършване на летния семестър и провеждане на семестриалните и държавните изпити.

Графикът за провеждане на изпитите е както следва: