news

График за записване на учебна 2020/2021 г.

Септември 29, 2020

 

2-ри курс  -  19.10.2020 (понеделник)

1 група - от 9:45 - до 10:00 9 група - от 13:00 - до 13:15
2 група - от 10:00 - до 10:15 10 група - от 13:15 - до 14:00
3 група - от 10:15 - до 10:30 11 група - от 14:00 - до 14:15
4 група - от 10:30 - до 10:45 12 група - от 14:15 - до 14:30
5 група - от 10:45 - до 11:00 13 група - от 14:30 - до 14:45
6 група - от 11:00 - до 11:45 14 група - от 14:45 - до 15:00
7 група - от 11:45 - до 12:00 15 група - от 15:00 - до 15:15
8 група - от 12:00 - до 12:15 16 група - от 15:15 - до 15:30
   

3-ти курс

23.10.2020 (петък)

3-ти курс

22.10.2020 (четвъртък)

1 група - от 9:00 - до 9:15 9 група - от 13:15 - до 13:30
2 група - от 9:15 - до 9:30 10 група - от 13:30 - до 13:45
3 група - от 9:30 - до 9:45 11 група - от 13:45 - до 14:00
4 група - от 9:45 - до 10:00 12 група - от 14:00 - до 14:15
5 група - от 10:00 - до 10:15 13 група - от 14:15 - до 14:30
6 група - от 10:15 - до 10:30 14 група - от 14:30 - до 14:45
7 група - от 10:30 - до 10:45 15 група - от 15:00 - до 15:15
8 група - от 10:45 - до 11:00 16 група - от 15:15 - до 15:30
   

4-ти курс - 29.10.2020 (четвъртък)

1 група - от 11:30 - до 11:45 9 група - от 14:00 - до 14:15
2 група - от 11:45 - до 12:00 10 група - от 14:15 - до 14:30
3 група - от 12:00 - до 12:15 11 група - от 14:30 - до 14:45
4 група - от 12:15 - до 12:30 12 група - от 14:45 - до 15:00
5 група - от 13:00 - до 13:15 13 група - от 15:00 - до 15:15
6 група - от 13:15 - до 13:30 14 група - от 15:15 - до 15:30
7 група - от 13:30 - до 13:45 15 група - от 15:30 - до 15:45
8 група - от 13:45 - до 14:00 16 група - от 15:45 - до 16:00
   

5-ти курс

28.10.2020 (сряда)

5-ти курс

30.10.2020 (петък)

7 група - от 9:45 - до 10:00 9 група - от 9:15 - до 9:30
8 група - от 10:15 - до 10:30 10 група - от 9:30 - до 9:45
3 група - от 10:30 - до 10:45 11 група - от 9:45 - до 10:00
4 група - от 10:45 - до 11:00 12 група - от 10:15 - до 10:30
5 група - от 11:00 - до 11:15 13 група - от 10:45 - до 11:00
6 група - от 11:15 - до 11:30 14 група - от 11:00 - до 11:15
1 група - от 11:45 - до 12:00 15 група - от 11:15 - до 11:30
2 група - от 12:00 - до 12:15 16 група - от 11:30 - до 11:45
   

 

Записване за 6-ти курс

 

от 05.10.2020 г. до 16.10.2020 г.

от 9:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно решение на АС от 24.09.2020 г. таксата за платено обучение на всички студенти от II до VI курс във ФДМ - София за учебната 2020/2021 г. е променена и е в размер на 8600 лв. Заплаща се за всеки семестър по отделно по 4300 лв.

 

Моля, спазвайте графика!

Оригиналите на документите, заедно със студентската книжка, се представят в Учебен отдел на ФДМ от един студент от групата.