news

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В 1-ВИ КУРС

Юли 13, 2021

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

14 юли 2021 г.       9.00 – 12.00 ч.   13.00 – 15.30 ч.
 

15 юли 2021 г.       9.00 – 12.30 ч.  
 

16 юли 2021 г.       9.00 – 12.00 ч.   13.00 – 15.30 ч.
 

19 юли 2021 г.       9.00 – 12.00 ч.   13.00 – 15.30 ч.
 

20 юли 2021 г.       9.00 – 12.00 ч.   13.00 – 14.00 ч.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.

 

2. Лична карта на студента - оригинал и копие.

 

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред

       Забележка: Не се изисква медицински документ от психо-диспансер!

 

4. Вносна бележка на името на студента с внесената семестриална такса - 450 лв.

 

ТАКСИТЕ  СЕ  ВНАСЯТ  ПО  БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

 

5. Снимки – 4 броя

 

6. Документи за записване:

  • Студентска книжка – образец само за МУ-София
  • Лична карта
  • Именник – образец за МУ-София
  • Декларация за здравно осигуряване
  • уверения  (ако са необходими на студента)

 

7. Формуляр за съгласие за обработка на личните данни.

 

8. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

 

9. Декларация, че подадените документи са верни.