news

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В 1-ВИ КУРС

Юли 12, 2022

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

13 юли 2022 г.       9.00 – 12.00 ч.    12.30 – 15.00 ч.
 

14 юли 2022 г.       9.00 – 12.00 ч.    12.30 – 15.00 ч.
 

15 юли 2022 г.       9.00 – 12.00 ч.    12.30 – 15.00 ч.
 

18 юли 2022 г.       9.00 – 12.00 ч.    12.30 – 15.00 ч.
 

19 юли 2022 г.       9.00 – 12.00 ч.

 

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА САМО В РАБОТНИ ДНИ!

Регистрационен формуляр   -   Попълни онлайн

Попълването на формуляра е задължително, преди записването в студенска канцелария!

 

Целият набор от документи може да се закупи от книжарницата на входа на ФДМ.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 
ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
 

2. Лична карта на студента - оригинал и копие.
 

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред

       Забележка: Не се изисква медицински документ от психо-диспансер!
 

4. Вносна бележка на името на студента с внесената семестриална такса - 500 лв.

 

ТАКСИТЕ  СЕ  ВНАСЯТ  ПО  БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

5. Снимки – 4 броя
 

6. Документи за записване:

  • Студентска книжка – образец само за МУ-София
  • Лична карта
  • Именник – образец за МУ-София
  • Декларация за здравно осигуряване
  • уверения  (ако са необходими на студента)
     

7. Формуляр за съгласие за обработка на личните данни.
 

8. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.
 

9. Декларация, че подадените документи са верни.