news

График за записване на летен семестър на учебната 2022/2023

Февруари 17, 2023

Необходими документи:

 

- студентска книжка

- документ за платена такса

- уверение за БДЖ, СО, НОИ

- декларация за здравно осигуряване - само, ако има промяна в статуса на студента

Студентите, редовно обучение се осигуряват за сметка на държавния бюджет до навършване на 26 години, след това се осигуряват за своя сметка, ако не са осигурени на друго основание по ЗЗО.

 

представят се в Учебен отдел на ФДМ от един представител (отговорник) на групата.

1 курс

от 1 до 4 група  –  09:30-09:45

27 февруари 2023 (понеделник)

от 5 до 8 група  –  13:00-13:15

27 февруари 2023 (понеделник)

от 9 до 12 група  –  13:15-13:30

28 февруари 2023 (вторник)

от 13 до 16 група  –  13:30-13:45

28 февруари 2023 (вторник)

 

2 курс

от 1 до 4 група  –  13:00-13:15

01 март 2023 (сряда)

от 5 до 8 група  –  13:15-13:30

01 март 2023 (сряда)

от 9 до 12 група  –  13:30-13:45

02 март 2023 (четвъртък)

от 13 до 16 група  –  13:45-14:00

02 март 2023 (четвъртък)

 

3 курс

от 1 до 4 група  –  13:00-13:15

06 март 2023 (понеделник)

от 5 до 8 група  –  13:15-13:30

06 март 2023 (понеделник)

от 9 до 12 група  –  13:30-13:45

07 март 2023 (вторник)

от 13 до 16 група  –  13:45-14:00

07 март 2023 (вторник)

 

4 курс

от 1 до 4 група  –  13:00-13:15

08 март 2023 (сряда)

от 5 до 8 група  –  13:15-13:30

08 март 2023 (сряда)

от 9 до 12 група  –  13:30-13:45

09 март 2023 (четвъртък)

от 13 до 16 група  –  13:45-14:00

09 март 2023 (четвъртък)

 

5 курс

от 1 до 4 група  –  13:00-13:15

15 март 2023 (сряда)

от 5 до 8 група  –  13:15-13:30

15 март 2023 (сряда)

от 9 до 12 група  –  13:30-13:45

16 март 2023 (четвъртък)

от 13 до 16 група  –  13:45-14:00

16 март 2023 (четвъртък)

 

Моля, спазвайте определените дати за записване.