news

График за записване на летен семестър на учебната 2020/2021

Февруари 16, 2021

Необходими документи:

- студентска книжка

- документ за платена такса

- уверение за БДЖ, СО, НОИ

представят се в Учебен отдел на ФДМ от представител (отговорник) на групата.

1 курс

05 март 2021 (петък)

12 март 2021 (петък)

1 група – 11:15-11:30

10 група – 11:15-11:30

2 група – 11:30-11:45

11 група – 11:30-11:45

3 група – 11:45-12:00

12 група – 11:45-12:00

4 група – 12:00-12:15

13 група – 12:00-12:15

5 група – 12:15-12:30

14 група – 12:15-12:30

6 група – 13:00-13:15

15 група – 13:00-13:15

7 група – 13:15-13:30

16 група – 13:15-13:30

8 група – 13:30-13:45

 

9 група – 13:45-14:00

 


 

2 курс

02 март 2021 (вторник)

09 март 2021 (вторник)

1 група – 11:15-11:30

9 група – 11:15-11:30

2 група – 11:30-11:45

10 група – 11:30-11:45

3 група – 11:45-12:00

11 група – 11:45-12:00

4 група – 12:00-12:15

12 група – 12:00-12:15

5 група – 12:15-12:30

13 група – 12:15-12:30

6 група – 13:00-13:15

14 група – 13:00-13:15

7 група – 13:15-13:30

15 група – 13:15-13:30

8 група – 13:30-13:45

16 група – 13:30-13:45

 

 

3 курс

10 март 2021 (сряда)

17 март 2021 (сряда)

1 група – 09:30-09:45

9 група – 09:30-09:45

2 група – 09:45-10:00

10 група – 09:45-10:00

3 група – 10:00-10:15

11 група – 10:00-10:15

4 група – 10:15-10:30

12 група – 10:15-10:30

5 група – 10:30-10:45

13 група – 10:30-10:45

6 група – 10:45-11:00

14 група – 10:45-11:00

7 група – 11:00-11:15

15 група – 11:00-11:15

8 група – 11:15-11:30

16 група – 11:15-11:30

 

 

4 курс

04 март 2021 (четвъртък)

11 март 2021 (четвъртък)

1 група – 09:30-09:45

9 група – 09:30-09:45

2 група – 09:45-10:00

10 група – 09:45-10:00

3 група – 10:00-10:15

11 група – 10:00-10:15

4 група – 10:15-10:30

12 група – 10:15-10:30

5 група – 10:30-10:45

13 група – 10:30-10:45

6 група – 10:45-11:00

14 група – 10:45-11:00

7 група – 11:00-11:15

15 група – 11:00-11:15

8 група – 11:15-11:30

16 група – 11:15-11:30

 

 

5 курс

15 март 2021 (понеделник)

22 март 2021 (понеделник)

1 група – 09:30-09:45

9 група – 09:30-09:45

2 група – 09:45-10:00

10 група – 09:45-10:00

3 група – 10:00-10:15

11 група – 10:00-10:15

4 група – 10:15-10:30

12 група – 10:15-10:30

5 група – 10:30-10:45

13 група – 10:30-10:45

6 група – 10:45-11:00

14 група – 10:45-11:00

7 група – 11:00-11:15

15 група – 11:00-11:15

8 група – 11:15-11:30

16 група – 11:15-11:30

 

Моля, спазвайте графика!