news

ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Март 29, 2021

10 – 31 МАЙ 2021

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Дата на изпит

Дисциплина

10.05.2021

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

13.05.2021

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

17.05.2021

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

20.05.2021

ОЛЧХ

25.05.2021

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

28.05.2021

ОРТОДОНТИЯ