news

ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ

Октомври 1, 2020

Г Р А Ф И К

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 6-ТИ КУРС ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ ИМ СТАЖ В ЦИДМ НА ФДМ КЪМ МУ-СОФИЯ

Час на провеждане

Групи студенти по дентална медицина, обучавани на български език

Students groups of dental medicine

8,30 ч.

 

1-4 група

 

9,00 ч.

 

5-8 група

 

9,30 ч.

 

9-12 група

 

10,00 ч.

 

13-16 група

 

11,00 ч.

 

 

17-20 groups

11,30 ч.

 

 

21-24 groups

12,00 ч.

 

 

25-27 groups